Kancelaria Doradztwa Prawnego
+48 730 50 90 33
+48 730 50 90 31
kontakt@prawna-porada.com.pl
...

Kiedy firma windykacyjna przekracza swoje uprawnienia ?

Firma windykacyjna musi działać zgodnie z obowiązującym prawem. Bez naszej zgody więc nie ma prawa wejść do naszego mieszkania ani zajmować jakiegokolwiek naszego mienia. Do Twojego domu może wejść tylko upoważniony prawnie do tego organ !! Czyli komornik i może on to zrobić tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu. A bez zgody sądu firma windykacyjna nie ma nawet prawa nachodzić naszych sąsiadów, czy nas samych w miejscu pracy.