Kancelaria Doradztwa Prawnego
+48 730 50 90 33
+48 730 50 90 31
kontakt@prawna-porada.com.pl
...

Czy bez zgody dłużnika można sprzedać dług firmie windykacyjnej ?

Zasadą jest, że wierzyciel może bez zgody swojego dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią. Jest to tzw. umowa cesji (przelewu) wierzytelności, potocznie nazywana sprzedażą długu. Możliwość swobodnego przenoszenia wierzytelności można jednak ograniczyć poprzez zastrzeżenie umowne, że na przelew wierzytelności potrzebna jest zgoda dłużnika (art. 509 Kodeksu cywilnego).