Kancelaria Doradztwa Prawnego
+48 730 50 90 33
+48 730 50 90 31
kontakt@prawna-porada.com.pl
...

Kiedy nie można ogłosić upadłości?

Nie można ogłosić upadłości:

  • Skarbu Państwa;
  • Jednostek samorządu terytorialnego;
  • Publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej;
  • Instytucji i osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że ustawa ta stanowi inaczej, oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą;
  • Osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • Uczelni;
  • Funduszy inwestycyjnych.