Kancelaria Doradztwa Prawnego
+48 730 50 90 33
+48 730 50 90 31
kontakt@prawna-porada.com.pl
...

Jakie są podstawy do ogłoszenia upadłości firmy?

Ogłosić upadłość firmy mogą przedsiębiorcy, którzy stali się niewypłacalni, albo zaprzestali wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Należy jednak pamiętać gdy opóźnienie trwa mniej niż 3 miesiące, a suma niewykonalnych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika, zgodnie z Ustawą Prawa Upadłościowego i Naprawczego Sąd może oddalić takowy wniosek.